atelier sad

Naše studio se zabývá navrhováním, projektováním a realizací staveb (společně s MY76), interiérovým a produktovým designem od roku 2002.

Team atelieru SAD tvoří architektonická, designérská, projekční a realizační sekce, která naším klientům nabízí komplexní služby provázející celý proces výstavby - od samotného návrhu, až po předání hotového díla. Všechny osoby nad projektem maximálně kooperují a flexibilně reagují na požadavky stavby. Stejně podstatnou roli, jako sám návrh, hraje i kvalita provedené realizace. Dohled nad ní považujeme za nedílnou součást naší práce, pro zaručení kvalitního výsledku.

Ke každé zakázce přistupujeme originálním způsobem. Návrhy zpracováváme dle individuálních představ a potřeb klienta. Snažíme se poskytovat maximální servis bez ohledu na velikost projektu. Díky spolupráci našich designérů a architektů dokážeme zrealizovat celý interiér na klíč, včetně stavebních i nábytkových elementů.

Nabízíme bohaté zkušenosti, odborné znalosti a komunikační schopnost při projednávání všech stupňů dokumentace s dotčenými orgány a organizacemi v rámci veškerých řízení. Těsnou spolupráci se zpracovateli potřebných průzkumů, posudků a studií. V rámci inženýrské činnosti zajišťujeme odborné studie a průzkumy.
 

Spektrum služeb

 • Architektonická studie
 • Autorský dozor
 • Design atypického nábytku
 • Inženýrská činnost
 • Průzkumy, posudky, studie a měření
 • Spolupráce v průběhu a po dokončení stavby
 • Projektování a realizace staveb
 • Spolupráce při výběru dodavatele
 • Právní porada při koupi nemovitosti
 • Facility management
 • Správa nemovitosti po kolaudaci
 • Zajištění kolaudace
 • Zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace


Základ atelieru SAD tvoří osobnosti třech architektů - designérů Adama Jirkala, Jerryho Kozy, Martina Kalhouse a autorizovaného inženýra Tomáše Kalhouse. Součástí týmu jsou i další stálí pracovníci, architekti Claudia Schmidt, Radka Argayová, Dana Matoušová, Peter Panulin a Tomáš Kubák.

Vzhledem ke složitosti většiny projektů, trvale spolupracujeme s množstvím externích pracovníků - specialistů na VZT, ZTI, statiku, grafický design, apod. Všichni naši spolupracovníci mají dlouholetou praxi v prestižních architektonických, designerských, projekčních studiích. Naše služby využívá široké spektrum klientů, od státních organizací, přes nadnárodní koncerny, nejvíce však soukromá klientela a menší společnosti.

Náš přístup k navrhování nás často vede k vyvíjení nových postupů a využívání nových materiálů. Ve spolupráci s našimi specialisty a dodavateli se nám daří návrhy realizovat. Naší prioritou je otevřená komunikace s klientem v průběhu celého procesu vzniku díla, jehož součástí je komplexní řešení od architektonického návrhu, návrhu interiéru, přes konstrukční řešení až po realizaci. Základem je vytvoření kvalitního zadání ve spolupráci s klientem, které zohlední jeho individuální potřeby. Součástí jsou analýzy všech reálných (nereálných) podmínek a situací, ve kterých se budoucí stavba-interiér-objekt bude nacházet. V další fází je návrh řešen v kontextu současné architektury a designu. Následuje komplexní projektová dokumentace, která zapracovává předchozí analýzy a maximálně reflektuje klientovi možnosti a potřeby.

Různorodé vzdělání základního týmu i našich spolupracovníků, jejich originální a nadstandardní přístup k problémům, nám umožňuje přistupovat zcela jiným způsobem k zadání. Snažíme se nacházet netradiční řešení za použití nejnovějších technologií a neobvyklých materiálů. Stejně podstatná jako návrh, je pro nás i kvalita realizace. Dohled nad ní bereme jako nedílnou součást naší práce.

Spolupráce s dodavateli působícími v oblastech mimo tradiční oblast architektury a interiéru nám navíc umožňuje zajistit realizaci poměrně neobvyklých návrhů, za použití různorodých technologií od průmyslové strojní výroby přes výrobu lodí, produktového designu, šperku až po současné sochařství. Naší stávající dodavatelé zajišťují kvalitu provedení interiéru. Jejich produkty jsou prověřeny náročnou českou a zahraniční klientelou.
Historie

Naše studio se zabývá navrhováním a projektováním staveb, interiérovým a produktovým designem od roku 2002. V roce 2008 jsme z důvodů rozšiřujících se aktivit založili atelier SAD, společnost s ručením omezeným. 

Odkaz na web insidecor.cz

 

Nominace a ocenění

 

 • 2015 Kolekce hraček Fatra - The Czech Grand Design Award, CZ
 • 2013: Čerpací stanice GAS - Travel and Leisure Design Awards - Transportation design, USA
 • 2012: Čerpací stanice GAS - nominace cena Dušana Jurkoviče 2012, SK
 • 2008: Torpédo - cena nejlepší prototyp Designbloku
 • 2008: RD Všenory – vybráno mezi 33 nejprestižnějších projektů do ročenky architektury
 • 2008: Design Olympiad – Soul
 • 2007: Czech Center New York - Meet Czech contempoary design – prezentace Symbio Design
 • 2007: ocenění nejlepší instalace Designbloku 2006 s Annou Hanzalovou
 • 2006: Blickfang – Zurich - prezentace Symbio Design
 • 2006: Intercity – Praha – Berlin
 • 2006: Designmatch – NG Veletržní palác Czechdesign Praha
 • 2005: Imprese - Rudolfinum - Praha
 • 2005: London Interieur Event – Londýn s CzechDesign
 • 2005: Czech this Out - Wien
 • 2005: Česká stovka: 100 let, 100 ikon českého designu - Kotrmelec
 • 2004: St. Etienne – bienale designu
 • 2004: Czech In! - designzone looshaus Wien
 • 2004: DesignMai - Berlin
 • 2004: Designair – Brimingham
 • 2003: Cena Ladislava Sutnara, určena mladému tvůrci do 33let - osobnosti, jejíž ideový přínos představuje významnéL obohacení české architektonicko-designérské scény
 • 2003: Das Möbel, tschechisches design, Wien


Odkaz na text na webu EARCH, cesta za snem, atélier SAD.

 

Publikace

 • 2015 Port X - ročenka české architektury 2014, CZ
 • 2015 Čerpací stanice GAS The Future of Architecture in 100 Buildings,TED Books - kniha, USA
 • 2014 TV tower Prague - ročenka české architektury 2013, CZ
 • 2012 Čerpací stanice GAS – ročenka české architektury 2010, CZ
 • 2011 RD Všenory, New home extensions, Linksbooks - kniha, ES
 • 2008 RD Všenory – ročenka české architektury 2007, CZ
 • 2005 TOP 100: 100 let, 100 ikon českého designu - kniha, CZ výstava, DE